Сумской Клуб Рыбаков:::Sumy Fishing Club

Проект правил любительской и спортивной рыбалки
Дата: 11.06.2013
Тема: News


Проект правил любительской и спортивной рыбалки

Читаем и обсуждаем сей феерический документ

Тема в форуме

Додаток 1

до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від___ №       


ПРАВИЛА любительського та спортивного рибальства

1.                Загальні положення.

Правила любительського та спортивного рибальства (далі - Правила рибальства) розроблені відповідно до вимог Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», "Про тваринний світ", постанови Кабінету Міністрів України від .... № .... «Про затвердження порядку здійснення любительського і спортивного рибальства» і регламентують норми лову (добування), заборонені місця, терміни заборони лову (добування) водних біоресурсів, мінімальний розмір риб та інших водних біоресурсів, дозволених для добування, основні вимоги та принципи організації та здійснення любительського рибальства, порядок надання послуг з організації любительського рибальства, умови проведення спортивних змагань з любительського та спортивного рибальства і підводного полювання, район дії, дозволені та заборонені знаряддя і способи лову та інше.

2. Район дії Правил рибальства.

Дія цих Правил рибальства поширюється на всі водні об'єкти України (далі - водойми) та їх придаткову систему в межах, яких вона сягає за максимальних паводків тощо.

1.2.      Район дії Правил рибальства охоплює водойми таких умовних регіонів:

а) Чорноморський;

б)   Азовський;

в) внутрішні водойми.

1.2.1.  До Чорноморського регіону належать:

Чорне море в межах територіальних вод з затоками, бухтами,лиманами;

ріки, які впадають у Чорне море, з їх придатковими системами (озерами, затоками, каналами, протоками, водосховищами, які мають постійну або тимчасову сполучність з рікою, плавнями та тимчасовими водними об'єктами, а також - усіма притоками у межах поширення максимальних паводків ріки), в таких межах:

-    р.Дніпро - від місця впадіння у Дніпровський лиман до греблі Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла Інгульця до с.Велика Олександрівка;

-    р.Південний Буг - від місця впадіння у Бузький лиман до с.Голоскове Миколаївської області включно;

-    р.Інгул - від гирла до с.Чернишівка Миколаївської області включно;

-    р. Дністер з рукавом Турунчук, а також Кучурганське водосховище - в межах Одеської області;

-    р. Дунай, включаючи озеро Сасик і Стенсівсько-Жебріянські плавні;

-    усі внутрішні водойми Автономної Республіки Крим;

-    інші внутрішні водойми в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

1.2.2.  До Азовського регіону належать:

Азовське море, Керченська протока, Сиваш та інші затоки, бухти і лимани;


ОАТАИРЕ ЕМСШЕ2


річки, які впадають в Азовське море, з їх придатковими системами в таких межах:

-   р.Берда - до греблі Бердянського водосховища;

-   р.Кальміус - до греблі Павлопольського водосховища;

-   річки Великий і Малий Утлюк, включаючи обвідний канал, який з'єднує їх з морем;

-   інші річки, які впадають в Азовське море на території України від витоку до гирла.

1.2.3. До регіону внутрішніх водойм належать:

всі водойми України, за винятком водойм Чорноморського та Азовського регіонів.

3.    Визначення термінів.

Молодь водних біоресурсів - особини риб та водних промислових безхребетних, промислова довжина яких менша за промислову міру.

Підводний мисливець - рибалка-любитель, що здійснює підводне полювання. Підводне полювання - вид любительського та спортивного рибальства, при якому пошук та лов (добування) риби та інших водних біоресурсів здійснюється шляхом повного занурення рибалки-любите ля у водне середовище.

Режим любительського та спортивного рибальства - встановлена на певний проміжок часу сукупність вимог та правил, які уточнюють, доповнюють або скасовують правила рибальства для оптимізації кількісного та видового складу водних біоресурсів у визначеному водному об'єкті (його частині). Рибалка-любитель - особа, що здійснює любительське рибальство.

Спортивне рибальство - напрямок любительського рибальства, що здійснюється з установленням певних вимог до проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів з дотриманням вимог законодавства у сфері фізичної культури та спорту.

Картка реєстрації підводного мисливця - документ, що підтверджує проходження реєстрації підводним мисливцем в територіальному органі рибоохорони.

Відловлювальна картка - документ, що засвідчує право особи здійснювати любительський лов в порядку спеціального використання водних біоресурсів в поточному році.

4.     Об’єкти любительського лову (добування)

Об’єктами любительського лову (добування) є риба та інші водні біоресурси, крім тих, що занесені до Червоної книги України.

5.     Умови здійснення любительського рибальства

5.1.     Любительське та спортивне рибальство у водних об’єктах України здійснюється на засадах загального та спеціального використання водних біоресурсів.

з


Водойми (їх частини) та умови використання водних біоресурсів для любительського рибальства на умовах загального та спеціального використання визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства за поданням органів рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань.

Науково-біологічне обґрунтування розробляється науково-дослідною організацією та повинно включати в себе:

морфометричні характеристики водойми, характеристика біотопів; стан водних біоресурсів на водоймі (її ділянки), у тому числі наявність червонокнижних та ендемічних видів;

стан любительського рибальства (для водойм, які використовуються для промислового вилову водних біоресурсів): динаміка відвідування риболовами любителями та риболовне навантаження за окремими ділянками, видовий, розмірно-віковий склад уловів риболовів-любителів та їх обсяги, засоби та знаряддя лову;

близькість місць базування (рибоприймальних пунктів) рибодобувних підприємств та організацій та стан промислового рибальства на водоймі (її ділянці) (видовий, розмірно-віковий склад та обсяги уловів, знаряддя, засоби та традиційні райони лову);

інші види фактичного рибогосподарського використання (садкова, випасна аквакультура, тощо);

близькість населених пунктів та місць традиційного масового відпочинку (бази відпочинку, профілакторії, дачні товариства), у тому числі наявність баз (господарств), що спеціалізуються на наданні послуг риболовам-любителям;

можливе навантаження від любительського рибальства (обмеження щодо кількості рибалок-любителів в окремі періоди року);

терміни весняно-літньої нерестової заборони, регламентація здійснення любительського та спортивного рибальства в період нересту тощо;

рибоохоронний статус ділянки (наявність нерестовищ, зимувальних ям,

тощо).

На окремих водоймах, де науково-дослідні організації не проводять дослідження, обґрунтовані пропозиції щодо визначення водойм (їх частин) для любительського рибальства вносяться іхтіологічними службами органів рибоохорони.

5.2.    За умовами здійснення любительського рибальства водойми поділяються на чотири категорії:

5.2.1.Водойми загальнодержавного значення (їх ділянки)

На водоймах загальнодержавного значення (їх ділянках) лов риби, інших водних біоресурсів здійснюється у порядку їх загального використання безкоштовно, без дозвільних документів на право рибальства в межах та обсягах безоплатної добової норми вилову, встановленої правилами любительського рибальства.

Любительський лов риби, інших водних біоресурсів на водоймах загальнодержавного значення здійснюється згідно з вимогами цих Правил рибальства.4


5.2.2.     Водойми загальнодержавного значення (їх частини), надані у користування

Водойми (їх частини) можуть закріплюватися, з наданням відповідно до законодавства, для організації любительського та спортивного рибальства юридичним особам або фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності та громадським об’єднанням (далі - Користувачами).

Любительське рибальство на цих водоймах здійснюється в порядку спеціального використання водних біоресурсів. Норми допустимого вилову встановлюються відповідно до пункту 6.1 Правил.

З Користувачами (об’єднанням Користувачів), яким надано водойму (її частину) у користування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, укладається договір про організацію любительського рибальства та проведення робіт з охорони та відтворення водних біоресурсів. На окремих ділянках водойм, які традиційно використовуються як для промислового, так і для любительського рибальства, при укладенні договору дозволяється розмежування в часі промислового та любительського рибальства (за днями тижня, сезонами року тощо).

На водоймах (їх частинах), закріплених за Користувачем, любительське рибальство здійснюється згідно з Правилами рибальства на підставі відловлювальної картки (додаток 1).

За видачу відловлювальних карток стягується плата, розмір якої встановлюється користувачем, який здійснює організацію любительського рибальства. Плата включає збір за спеціальне використання водних біоресурсів, розмір збору обчислюється з урахуванням виду ресурсів, нормативів збору, визначених Кабінетом Міністрів України та підлягає обов’язковому внесенню до державного бюджету України.

Відлов лювальна картка діє литтте на водному об’єкті (його ділянці) визначеному у ній.

Термін дії відловлювальної картки - доба, місяць, квартал або рік.

Лов риби без відловлювальних карток мають право здійснювати: діти до 16 років; інваліди 1 та 2 груп;

учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС 1 та 2 категорій; учасники війн та збройних конфліктів.

Особи, яким надаються означені пільги, лов риби здійснюють на підставі відповідних особистих посвідчень (крім дітей).

5.2.3.     Водойми загальнодержавного значення, закріплені для створення культурних рибних господарств та спеціальних товарних рибних господарств.

Водойми (їх частини) можуть закріплюваться для створення культурних рибних господарств (КРГ) в порядку, встановленому цими Правилами рибальства.

Порядок любительського рибальства на водоймах, закріплених для створення КРГ, встановлюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства режимом КРГ.

Режим КРГ розробляється науковою установою на підставі науково- біологічного обґрунтування (пункт 5.1 Правил), включає в себе обґрунтування та регламентацію любительського рибальства.

Любительське рибальство на цих водоймах здійснюється в порядку спеціального використання водних біоресурсів. Обсяги допустимого вилову встановлюються за науково-біологічним обґрунтуванням та режимом КРГ.

Любительське рибальство здійснюється на підставі відловлювальної картки.

5


На окремих ділянках, визначених Користувачами, любительське та рибальство здійснюється на безоплатних умовах (для пільгових категорій громадян).

На водоймах, закріплених для створення КРГ, права інших рибалок-любителів можуть обмежуватись Користувачем.

За систематичне (два та більше) невиконання вимог режиму КРГ, що підтверджується актами, протоколами або іншими матеріалами, режим КРГ скасовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства за поданням органу рибоохорони, в зоні якого здійснювалась діяльність культурного рибного господарства.

Любительське рибальство на водних об’єктах, де діє режим спеціального товарного рибного господарства (СТРГ), здійснюється відповідно до регламентації любительського рибальства, що є невід’ємною складовою Режиму СТРГ.

Порядок створення СТРГ встановлюється центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері рибного господарства.

5.2.4. Водойми, надані у постійне користування

Любительське рибальство на водоймах, наданих у постійне користування, здійснення аквакультури чи побудованих для товарного рибництва, здійснюється за правилами і дозволами, встановленими власниками цих водойм.

6. Норми вилову та заходи зі збереження молоді водних біоресурсів


6.1.     Дозволяється одній особі одночасно виловити за одну добу перебування на водоймі таких видів у такій кількості:


Об’єкти лову (добування)

Одиниці

виміру

Водойми

загального

використання

Водойми, де любительский лов здійснюється в порядку спеціального використання

Риба:

хижі види (судак, білизна, сом, щука)

екземпляри

2

4

Інші види2

кг

5

5

Безхребетні: річкові раки

екземпляри

30

50

мідії

кг

10

20

рапана

екземпляри

5

10

креветки

кг

1

2

Примітки:

1 - для підводних мисливців - 1 екз;

2   - За винятком випадків, коли вилов перевищує добову норму за рахунок


однієї найбільшої за вагою особини.

6.2.     Добова норма вилову риб на Дніпровських водосховищах карася сріблястого:

-на ділянках загального користування - 5 кг,
6


-на ділянках, де любительське рибальство здійснюється в порядку спеціального використання водних біоресурсів - 7 кг.

6.3.   Не встановлюється добова норма для наступних видів риб: гірчак, атерина, амурський чебачок, верховодка, тюлька, бички (крім видів, занесених до Червоної Книги України).

6.4.   При проведенні змагань зі спортивного рибальства добова норма вилову не встановлюється, якщо це не передбачено умовами змагань.

6.5.   Дозволяється зберігання та вивезення з водойми риби та безхребетних, як у свіжому так і в обробленому вигляді, незалежно від терміну перебування на водоймі в обсягах, що не перевищують добову норму вилову.

6.6.   Особини водних біоресурсів, менші за розміри, встановлені цими Правилами рибальства (додаток 2) мають бути повернені до водойми в живому стані з найменшими пошкодженнями відразу після визволення від гачку.

6.7.   Дозволяється прилов молоді водних біоресурсів в уловах риболовів- любителів до 10 % від загальної кількості екземплярів даного виду (для хижих видів) та до 15% від загальної маси для інших видів.

6.8.   Забороняється вилов (добування) водних біоресурсів з розмірами меншими за встановлені цими Правилами (без встановлення норми припустимого прилову):

-  річкових раків, рапана, двустулкових молюсків будь-якими засобами лову;

-  риби підводним полюванням.

6.9.   Розміри водних біоресурсів визначаються в свіжому стані:

-  риб - шляхом виміру довжини від вершини рила (при закритому роті) до початку середніх променів хвостового плавника;

-  раків та креветок - шляхом виміру довжини по спині від лінії, що поєднує середину очей до краю середньої хвостової пластини;

-  рапана - шляхом виміру повної довжини від вершини до кінця мушлі;

-  двустулкових молюсків (мідія та інші) - шляхом виміру найбільшої довжини мушлі.

6.10.                    У разі виявлення посадовими особами органів рибоохорони або інших спеціально уповноважених органів державної влади, що здійснюють охорону водних біоресурсів, фактів перевищення добової норми вилову та (або) прилову молоді водних біоресурсів, весь улов затримується. Згідно зі встановленими Кабінетом Міністрів таксами розраховуються збитки, нанесені рибному господарству виловом тієї частини улову, що перевищує встановлену норму.

7.     Вимоги щодо проведення змагань зі спортивного рибальства

7.1.   Змагання зі спортивного рибальства проводяться в порядку загального використання водних біоресурсів на водоймах, визначених у встановленому порядку для здійснення любительського рибальства відповідно до положення про ці змагання, цих Правил, вимог законодавства у сфері фізичної культури та спорту.

7.2.   Положення про змагання зі спортивного рибальства має відповідати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту а також вимогам природоохоронного законодавства, бути затвердженим організатором змагань та територіальним органом рибоохорони центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства, в зоні якого розташована водойма, не пізніше ніж за 2 місяці до дати проведення змагань.

7


7.3.            У разі, якщо змагання планується проводити на водоймах культурних рибних господарств або спеціальних товарних рибних господарств, положення про змагання із спортивного рибальства, окрім вимог пункту 9.2 цих Правил, має бути погоджено з користувачем водних біоресурсів водойми.

7.4.    Організаторами змагань зі спортивного рибальства можуть бути юридичні та фізичні особи.

7.5.    Забороняється проведення змагань зі спортивного рибальства:

-    під час нерестової заборони на вилов риби;

-    на одній ділянці водойми частіше ніж один раз на півроку.

8. Здійснення підводного полювання

8.1.    Підводне полювання дозволяється на спеціально визначених ділянках в межах водойм (їх ділянок), визначених для любительського рибальства. Підводне полювання здійснюється за умови наявності у риболова-любителя картки реєстрації підводного мисливця (додаток 3). Картка реєстрації видається організацією, що проводила підготовку та навчання підводного мисливця.

8.2.    Підводне полювання здійснюється:

-    з використанням однієї або декілька гарпунних рушниць різного типу (пневматичні, гідропневматичні, пружинні, гумові), що заряджаються виключно силою м’язів мисливця;

-    ручним збором водних безхребетних;

8.3.    Підводний мисливець зобов’язаний:

-    позначити місце лову на поверхні сигнальним буєм або плотиком, що закріплюється за допомогою ліня на підводному мисливці;

-    омертвити рибу, добуту під час підводного полювання відразу після завершення операцій з її виважування;

-    усі добуті водні біоресурси зберігати на кукані або в садку, закріпленому на сигнальному буї або плотику;

-    розрядити гарпунну рушницю перед виходом з води;

-Это статья опубликована на сайте: http://www.fishing.sumy.ua
Ссылка на эту статью: http://www.fishing.sumy.ua/index.php?name=News&file=article&sid=121